بهنام بیکس

وبلاگ رسمی خواننده بهنام بیکس

بهنام بیکس

BeHNaM BiKaS Offical

وبلاگ رسمی خواننده بهنام بیکس

بهنام بیکس

 

بهنام بیکس
دانلود اهنگ بهنام بیکس
بیوگرافی بهنام بیکس
چت با بهنام بیکس
متن اهنگ های بهنام بیکس
ایجاد ارتباط با بهنام بیکس
بهنام بیکس
بیکس

ارتباط با ما

در صورت علاقه به همکاری با بیکس

با ما در

ارتباط باشید

َTeam Alliance , تیم امنیتی آلینس

09217452667

آخرین نظرات

شما هم نظر خود را ثبت کنید.

نویسندگان

جملات زیبا


هیــچ تنــهایی رو اونــقدر تنــها نکــن که به هــر بی لیــاقتــی بگــه عشــقم.از مــن حــرکــت … 
از خــدا 
چـاله چـوله … 
دسـت انـداز … 
پیـچ ِخطـرناک … 
واحـتمال ریـزش کـوه !!
خـــدا بسـه ....هـی هـی هـی ...! 
وایـســا 
کجـا داری میـری؟ 
اونـجـا قـلب ِ مـردمـه 
بـرگـرد تـو لاک ِ خـودت ...!اى کــاش گفــته بود عاشــق دیگــــرى شده ...
مــن خــودم هم عاشــق بودم دردش را درک میــکردم....!!!نـــه تنهــــا ترکـــت می کنـــن !
وقـــت رفتـــن بـــا تمـــام پـر روییـــــی دستـــور هـــم میـــدن
مواظــــب خـــودت بـــــاش ..!وقتــــی مــی گویـم :
برایـــم دعــا کــــن
یـــعنـــی کـــم آورده ام
یــعنـــی دیـگــر کـاری از دست خـــودم
بــرای خــودم بــر نـمـی آیــــد!وقــــتی بــود و نبــــودت فــرقــی نــداره، نــمـــــــــونکوه کــه نیستیــم، 
در آخر یک روز به هـــم می‌رسیــم 
شــــایــد ...وقـتی زیـاد باشـی ,
آدمـا تـرش میکنـن ,
حیـف و میلـت میکـنن!
بایـد کـم باشـی ,
تا مـزه مـزه ات کنـن...!!غیــرت همــان حســادت اســت امــا از نــوع مردانــه اش
شایــد هــم حســادت همـان غیــرت اســت
امـــا بــا نــام زنـانــه اش...کاش دهـخدا می دانسـت
دلتنـگی … اشـک …. فاصــله …. بی وفـایی….
تعـریفش فقـط دو حـرف است
“تــــــو ”گاهـی اوقـات ؛
ارزشِ در آغـوش کشیـدن بالشـتت ،
هــزار برابر بالاتــر از در آغـوش کشیـدن یک نامـرده ... !!!بـرای همیـشـــه پلمپ شـد !
بــه جـــرم ِ دوست داشـتن هـایِ بـی مـورِد
لـطـفـا" دیـگـر سـراغ آن نیـاییــد !
حــتـی بـا مـجـوز رَسـمـی از عقـل! . .نمی بخشمت 
ولی فراموشت میکنم ... 
همیشه به همین راحتی از 
آدمهای بی ارزش 
میگذرم...از امـشـب
نـــه تــو خــواهـی مــانـد
نــه مـن
هردو مـیـهـمـان چـنـد روزه ای بــودیـم
در یـک داسـتـان کــوتــاه ...از این " نا "
خسته ام !
بگذارید خوش باشم .دستش را می گیرم و زیـر گـوشش زمزمـه میکنم
کـــه پشتِ تـــمام نگرانـی‌هایِ من
کسی ایستـــاده که
دیــــوانـــه وار
دوستـش دارم...گاهـــی دِلـــــم
تفــــریح ناسالم می خـــواد
مثـــل فکر کــردن به تــــــو !باشــه قبــول ....
رابطــه ها مجــــازی شدن ..
ولی .. ولـی دردهـا که همچنــان حقیقــی اند ...........!خیلی سخــــته که مثه سگ وفاداری کنی و خیــــانــــت ببینی
وسخت تر از اون اینه که طرف انــکار کنه لعنــتی مــرد باش !!!!!!!عاشق آدمایی ام که نگفته حالتو می فهمن
همونا که ناگفته های دلتو با یه نگاه به چشمات تا آخر می خونن
عاشق آدمایی ام که دلی دارند مثل دریا
وسیع و عمیق...
وجودشون یه پناه قرص و محکم واسه خستگی هات
یه مرهم واسه زخم هات
دلت از همه دنیا هم که پر باشه
با واژه واژه کلامشون آروم می گیریبا خودم قرار گذاشتم که دیگه نخندم !! 
زندگی ظرفیت ِ این همه خنده رو نداره ...تازه کشف کردم که من نه تنها گاهی اوقات فِیکم 
بلکه کُل صورتم هم عملی بوده و از این قضییه بی اطلاع بودم !!من ســراپا همـــه زخمــم ،
تـــو ســراپا همــــه انگشت ِ نــوازش بــاش...برای نجابت چشمانت ... 
برای پاکی قلبت ... 
برای صداقت حرفهایت ... 
برای زیبایی خیره کننده ات ... 
و حتی 
برای موهایت ... 
برای لبانت ... 
برای اندامت ... 
دیگر شعر نمیگویم ...! 
فقط از حماقتت مینویسم که تمام عاشقانه هایم را با لبخندی مصنوعی مسخره کردی .برای روزهای با هم بودنمان تنگ شده
برای تو که نه , ولی برای " مواظب خودت باش " شنیدن تنگ شده
برای تو که نه , ولی برای نگاهی که تا پیچ سر کوچه تعقیبم می کرد تنگ شده
برای تو که نه , ولی برای دلی که نگرانم می شد تنگ شده
راستش برای اینها که نه, ولی برای خودت , دلم خیلی تنگ شده . . .محبت مثل مشروب خوردن میمونه وقتی کم میدی طرف میخوره 
حالشو میبره 
وقتی زیاد از حد میشه ... طرف بالا میارهمن خیلـی وقتـه کارت قرمزمو گرفتم
فقط دارم آروم آروم زمین و ترک مـیکنم
واسـه وقت کُشـی...باید به بعضی ها گفت : 
ناراحت چی هستی.... ؟!
دنیا که به آخر نرسیده .....
من نشد یکی دیگه ......!
تو که عادت داری...!!!!ما که به سلامتی هر کی زدیم ، رفت
اینو می زنیم به سلامتی غم ،
شاید رفت . . .براتــون پیــش اومده وقتــی پای تلفــن باید خــداحافــظی کنید
اما هنــوز دلتــون میخواد صداشــو بشــنوید یــهو میگــید راســتی؟!
میــــگه: جانــــم؟!
آروم میــگی: دوســت دارم...
آخ که ایــن چنــد ثانــیه آخــر چقــدر می چســبه...ایــن دختــرها و پســرایی که فقــط بلــدن با یکــی بمــونن
جا داره هــمینــجا از همــشون قــدردانی کنــیم ...

  

خـــدایــا ... ! 
وقـت داشـتی تقـدیـر مـا رو درسـت کـن
 .. !!! 
قسـمت آسفـالتـش درسـت افتـاده رو دهـن مــا
 ...اهـل پـنـهـان کـاری نـیـسـتـــم
 ..!
اعـتـراف مـی کـنـــم
 : ..
زمــــانـــی دل یـکـی را ســوزانــده ام
 !!
حــالا
 ..
یـــکـــــی
..
یـــــکــــــی
 ..
یـــــــــکــــــی
 ..
دلـــم را مــی ســوزانـنـد
 !!گـوش کـن درد و دل آدم هــارو ، امــا با هــر کـس دردو دل نکـن،
گـاهـی آدم هـا درکِـشو ندارند و این به ضـررِ خـودتـه
 !!!!مـی خـ‌وام
عـاشـق بـِـشم
 !
بعـ‌د بـا اون قــ‌دَم بـ‌زنـم
لـحـ‌ظـه هــام و بـاهــاش بـ‌ســـازم
بـهـش بـگـم دوسـ‌تـــ دارم و وقـ‌تـی مـُطمـ‌ئن شـُد
مـُ‌نتـظـِ‌ر بــاشـم تنـهـــام بـ‌زار و بـگه : مـا از اول مـال هم نـ‌بـ‌ودیم
 !
و مـن دوبــاره مثـ‌ل هـ‌مـیـ‌شـه گـ‌وشـه‌ی اُتـاق بـ‌شینم و آهـ‌نگ غـمگـین گـ‌وش بـ‌دم
فقـط فرقـش بـا قبلا ایـن کـه قبلا فـارغ بـ‌ودَم الان عــاشـقـم
!آرزوی خیلــــــــی ها بودم ! اما
اسیر قدرنشناسی یک نفر شدم
 ... !!!گـــریه نمیکنم ، نه ایــــنکه سنگم ؛
گـــریه غــرورمـو بــــهــم مـیـزنـه
مـــرد برای هضم دلـــتـنـگیـاش
گـــریه نمـیکنه ، قــــدم مـیـزنه
 ...


کــــفش هاى آخرین دیــدارمان را برق می اندازم
امــــــا
.....
چـــقدر براى پاهـــایم کـوچکند
...دُچــار یعـــنــی عــاشق
وَ
 ...
بیچــاره مــاهی کــه دُچــارِ آب شـــده اسـتمی گــــم : خداحــافظ
که تُــو،
چشم تـَــر کـنی که بـگــی: کـجـا؟
مَگـه دَست خُودتـه این اومَــدنو رَفتـَــنا ؟
بعدش سفت بغلم کُـنی بـگــــی
:
که هیچ رفتَــنی تـُـو کار نیست اینـو توو مُخت فرو کُـن
 !
هَمیـن جـا ، بـه دلت اشاره کُنی ، جاتـه تا هَمیشـه
!
آخــــر سَرش هم مُحکـم بگی: شـیر فـَهم شــد؟
که مَــن ، دل ضَعفـه بگیرم از این همـه عاشقانـه های مَردونـه و مُحـکَمت
 ..!شایــد تـــــــــو
هیاهـوی قلبـم بـاشـی
 !
شنیـده نمـی شوی
امـا مـــــن، تـو را نـفس مـی کشممعـشـوقه ای پیــدا کـــرده ام
به نـــام
.....
روزگـــــار
...........
ایــن روزهـا مرا درآغـوش خـویـش
سـخـت به بـازی گـرفتـه استــــبعـــضـی ها تــوی زنــدگی تو راه می یـــــابند
امــــا هــــیــــچ گــاه تو را نمی فــهمــند
مــــثــــل شمع کوچکی که راهــــت را کــــمــی روشن کرده است
ولـــی دســـتـــت را ســـوزانـــــده اســـــــت
.نمـــی دانـم چــــرا ؟
!
ایـن روزهــــا در جـــواب هـــرکــــه از حـــالم
مـــی پرســــد تـــا مــــی گویــــم ... " خوبــــــــم
 "
چشمـــــانم خیس مــــی شـــــود
 ... !مـن هسـتم تـو کـجایی
تـو هسـتی مـن کـجایم
چـرا وقتـمان را درگـیر هـم نـمی کنـیم
چـرا نـگـاهـمان دزدکیـست
 .....مـــراقــب حــرفـهــایتـان بـــاشـیـد
وقـتـــی زده شــدنــد
فـــقـط قــابـــل بــخـشــش هـستــــنــد نـــــه
فـــرامــوش شـــدن
...نه یک پاکـت
یک عـمر هم که ســـیگار بکشم فایده ندارد
 !
تا خودم نسـوزم
دلم آرام نـمی شودشـاید دیـگر از مُـــد افتـاده باشـد
شـایـد دیـگر اندازه ام نبـاشد
اما همـچنان عــطــر خـاطره میـدهد
پیـراهـنی که تـو روی شـانـه هـایش اشـک ریخـته ایتـویی که میـگی دیـگه نمی تونم مثـل تــو پیـدا کنم
!! 
واقـعا فکر میکـنی بعـد از تـو دنبـال یکـی مثل تـــو مـی گــــردم؟
!هَـمیـــشه بـاید کســـی باشد
تا بُغــض‌هایت را قـبل از لرزیدن چــانه ات بفهمد
.....
آهای فلانـــــــی
...
بــفــهــم
!!!تـــــوی نانـوایی هم
 ...
صف " یــــک دانه ای " ها جـــــــداست
 ..
از جــذام هم بــدتــر است
 ...
تنهــــــــــــایی
 ...هواشنـاسی هـم گیـج شده
از بـس با هر شرایطـی دلم هوایـت را مـی کند
هـوای بوســیدنت ... هـوای آغـوشـت
 ... 
هـوای خنـده هایــت
 ... 
هــوای دَرد دارد
 !لااقـل
رد که می شـوی
بی هـوا بگو : دوسـتت داشتم
 !! 
و تا برگشـتم
 
لا به لای ِ جمـعیّت
 
گُــــم شـده باش
 !!!بــرای ِعوض کـردن ِ دنـیـا ،
نـیازی به خوانــدن ِ روزنـامـه های ِ سیـاسـی نیسـت
 !
نیـازی به تغـییر ِ کابیـنه و ریـیس ِ جمـهور و هـیات ِ دولـت نیسـت
 !
و نیـازی به تجـمّعات ِ بیـش از دو نـفر نیسـت
 !
گاهـی ،
تنـــها دو نــــفر مـی تــوانـــند ،
تمـــــام ِ دنــــــیـا را
 
پشت ِ میز ِ کافه ای
مثـل ِ یک حبّـه قــند
در فـنــجــانی چـــای ، به هـــم بـــزنــند
 !!!کاش دنیـا چـند ثانـیه خـفه میـشد
 ,
تـا مـن با خـودم گپـی بـزنم
...!!!به خـیالت نمیـفهمـم
یواشـکی مـرا در خاطـرت مـرور میکـنی ؟
!
کـاش تــو مغـرور نبــودی
 !
کـــــــــــاش
 ...!!!بــه سلـامتــی اونــی کــه حتّــی بــه یــاد مــا نیــست
 
ولــی یـــادش داره مــــا رو داغــــون مــی کنــــه
 ...!!نه عزیـــــزم
 !
قرار نیست اتفاق خاصی بیافتد
...
فقط من و تـــــو
از این به بعد همدیگر را
شــــما
صدا خــــواهیم کرد
 ... !خــــوشبخـــت تـــــرین آدم هــــا ؛
اونــــایـــی هستــــن کــــه ایـــن جمـــله رو میشنـــوند
 :
"عیــــــب نــــداره،
با هـــــم درستـــــش میکنیــــم
" ... !!!عاشـق هایـت را مثـل
کـانـال تـلویـزیون عـوض می کـنی
و با افـتخار می گـویی ،
که عـشـق بـرایت این چنـین است
 !
و مـن می خـندم
 ...
به برنـامه هایـی که هیـچکـدام ،
ارزش دیـدن نـدارند
!


دوباره شب شد و سر درد دارد

بمیرم باز مادر درد دارد 

پس از فصل پر از غم یک سخن گفت:

عزیزم زخم بستر درد دارد 

نباید دست زد بر عضوهایش

که آیه آیه کوثر درد دارد 

شبی آهی کشید و زیر لب گفت:

خدایا مرگ کمتر درد دارد 

من از گودی چشمانش گرفتم

که زخم دیده ی تر درد دارد

حسن تب دارد و در خواب گوید:

نزن سیلی ستمگر درد دارد 

پریشان باش ای گیسو چو بختم

که دیگر دست مادر درد دارد 

 

 

 

ای جماعت، چطوره حالاتتون؟
قربون اون فهم و کمالاتتون !

گردنتون پیش کسی خم نشه
از سَر بنده سایه تون کم نشه

راز و نیاز و بندگی تون، دُرست
حساب کتاب زندگی تون، درست

بنده می شم غلام دربست تون
پیش کسی دراز نشه دست تون

از لبتون خنده فراری نشه
خدا نکرده، اشکی جاری نشه

باز، یه هوا دلم گرفته امروز
جون شما، دلم گرفته امروز

راست و حسینی ش، نمی دونم چرا
بینی و بینی اش، نمی دونم چرا

خلافامون، از سر اختلاف نیست
خلاف، خلافه، توش خطا خلاف نیست

فرقی نداره دیگه شهر و روستا
حال نمی دن مثل قدیما، دوستا

شاپرک ها، به نیش مجهز شدن
غریب گزا هم آشنا گز شدن

« رپ »تنگ غروب که شهر، پر شد از
ما موندیم و یه کوچه علی چپ

خورشیده می نشست که ما پا شدیم
رفتیم و گم شدیم و پیدا شدیم

رفتیم و چرخی دور میدون زدیم
ماه که در اومد، به بیابون زدیم

آخ که بیابون چه شبایی داره
شب تو بیابون چه صفایی داره

شب تو بیابون خدا بساط کن
اون جا بشین با خودت اختلاط کن

دل که نلرزه، جز یه مشت گِل نیست
دلی که توش غصه نباشه، دل نیست

این در و اون در زَدَناش، قشنگه
به سیم آخر زدناش، قشنگه

دلم گرفته بود و خیلی غصه داشتم
منم براش سنگ تموم گذاشتم

نصفه شبی، به یه کوه تکیه کردم
نشستم و تا صبح، گریه کردم

سِجل و مدرک نمی خواد که گریه
دستک و دنبک نمی خواد که گریه

ساعت الان حدود چهار و نیمه
غصه نخور داداش، خدا کریمه

شعرم اگه سُست و شکسته بسته است
سرزنشم نکن، دلم شکسته است... 


خـــــــــــدا ...
اینقدر تو خودم ریختم ،
که از سرمم گـذشــت
...
دارم غـــــــرق میشم
 ...
دسـتت کــــــجاست
!!!چـقـدر بـالایـی
چـقـدر پـایینـَم
نــمیــرســد دسـتـم بـه دستــهـایــت
...
مخاطبِ خــاص دارد : خــُداخـــوبـــم
مثــل پــدربـــزرگ
کــه خـــوب بـــود
و
مـُــــرد
 !!بعضی دکمه های کیبورد شل شده اند ! بس که استفاده شده اند
 . 
دکمه های : ک ا ش ب و د یتــــو خاص نبودی گلم
 
احساس من یه تــــو
 
خاص بودبعضی مواقع
دنبال یک کلید
"Shift" میگردم
برای دیدن اون روی آدمــــهــــا
!.داغـــونی اَم از آنجـــا شــــروع شُـــــد
کــــه فَهمیـــــدَم
 . . .
از میـــان ایـــــن همــــه "بـــود
"
مَــن در آرزوی یکــــی اَم کـــه " نَبــــود
 "تـمـام قلـّه هـای تـنـم را هـم کـه فـتـح کـنـی
 
ایـن سـرزمـین هـمـچـنـان مـبـهـم مـی مـانـد
 
و هـنـوز
 
دارَد
 
حـرف هـایـی بـرای گـفـتـن
 
فـقـط حـواسـت را جـمـع کـن
 
دخترک ،
 
شـهـوت مـمـنـوع
 . .دلم میخواست یکی رو داشتم بعضی وقتا که مردم خستم میکنن میومد
 
کنارمو دستاشو می گذاشت دوطرف صورتم زل میزد تو چشام
 
میگفت ؛ بیبین ..تو من و داری
 .....وقتی زنی دیوانه وار باتو بحث میکنه خوشحال باش
...!!
چون سکوت زن, نشانه پایان توست
...!!میدانم ؛
 
دیگر برای من نیستی
 ! 
اما
 .... 
دلی که تنگ باشد این حرفها را نمیفهمددوست داشتن خوبان همیشه گفتنی نیست

گاه سکوت است و گاه نگاه و گاه یک پیام
مــــا قشنگـــ ترین ضمیـــر میشـــد :اگـر میمانـــدی
. . .دکتر راست می گفت ؛
که "روی" ، برای ِ سلامتی ِ مو مفید است
 ..
از من که روی برگرداند ،
موهایم ، همه سفید شدند
 !!!مــی خـواهـم داستـانـی از علاقــه ام بـه تــو را بنـویسـم
 
یـکی بـــود ، یـکی
 ... 
بـی خیال
........!! 
خــلاصـه اش میشود اینــکـه
 : 
دوستـت دارم ، لعـنتـی
 . . . !دندانپزشک آخرین دندان گرگ را کشید
!
نگاهی به صورت گرگ انداخت و پوزخندی زد
گرگ زیر لب گفت:بخند
.......
اینست عاقبت گرگی که عاشق گوسفندی شده باشد
!پاهایـم را کــه در آب میزنـم ، ماهــی ها جمـــع میشـــوند ،
شــــاید اینهــــا هــم فهمیــده اند کــه یک عمــره طعمـه ی
 
روزگــار بــوده ام
 !عاشقت می شوم
دقیقه ای
 
86 بار !!!!!!چه قدر تلخ شده ای
 ... 
آنقدر که حتی وقتی صدایت را می شنوم احساس می کنم
 ... 
دیگر دلم برایت نمی لرزد
...نیت میکنم و صدایت میکنم
 
با جواب تو فال میگیرم
 
اگر گفتی "بله " روز خوبی خواهم داشت
 
اگر گفتی "جانم " تمام خوبیها را
 
برای تو میسازمتنــها یک عاشــق میفهمـد
 
تفـــاوت میــانِ
 
آغــوش نـرم و آغــوش اَمــن را
..هزار بار گفته ام
 
اگر قدرتش را نداری مرد باشی‌
 
دورِ سه چیز را خط بکش
 
زن
 
عشق
 
مستیخیلی ها مترسک رو دوست ندارن
چون
پرنده ها رو میترسونه
.
اما
من دوستش دارم
چون
تنهایی رو درک میکنه
..چه معنی داره تو این دنیا کسی با کسی قهر باشه
 !
چه معنی داره تو این دنیا کسی تنها باشه
 !
چه معنی داره تو این دنیا آدم ها یک روز بیان و یک روز برن
 !
چه معنی داره تو این دنیا دل بعضی ها اینقدر تنگ باشه
 !
اصلا چه معنی داره تو این دنیا دل بعضی ها از سنگ باشه
 !دوسـت دارم این رو نوک پنجـه بلند شدن ها رو و بوسـیدن لب های تـــو را
 
همان لحظه هایی که تو یک عالمه مـَـرد می شی و مـن یک عالمه زن
 !!لحظه ی قشنگیه وقتی صبح با نوازشِ دست های کسی از خواب بیدار می شی
 
که دیشب هزار بار بهش گفتی : دوست دارم
ولی اون تا خود صبح کنارت بیدار بوده و تو رو نوازش می کرده
 ... !به سلامتی اونایی که هزارتا خاطرخواه دارن ولی دلشون اسیر یه بی معرفته
!مثـل ِ این صدا خفـــه کن ها میمونه
که میـذارن سر هفت تیـــــــــر
 !
خیانت رو میگم
 ...
بی صــــدا می کشتت
 ..گاهی عکسی را می سوزانیم
گاهی عکسی ما را می سوزاند
گاهی با دیدن یک عکس ساعت ها گریه می کنیم
گاهی سالها با یک عکس زندگی می کنیم
..!گــریان شده دلـــــم
…. 
همچـــون دختـــرکـــی لجبـاز
 
پا به زمین می کـــوبد
 
تـــو را میـــخواهد
. فقط “ تـــــــــو ” رازنـــــها مثل ســـکوت هستند... با کوچکترین حـــــرفی میشکنند
...! 
مًــــردها مثل « باران بهاری » هستند
 . 
هیچوقت نمیدانید کی می آیند ، چقدر ادامه دارد و کی قطع میشود
...!گفتند حکم؟
 
ورق دست گرفتیم و خندیدیم
 
قرار شد حکم دل باشد...تمام سر ها دست تو بود
 
روزگار دست از ما گرفت...دو به دو، دل دادیم
 
زندگی آس ِ مان را برید
 
دو به تک باختیم
 
بازی روبروی چشم های تو عاقبت ندارد
.....!1 ...2 ... 3... 
آمـاده ایـــد!؟
 
چیک
 ..... 
لای عکسها دنبال عکسمان میگردم
 .. 
همان دیگر .. همان که .. یادت نیست؟
! 
مگر میشود؟
! 
فراموش کرده ای؟
! 
اینجاست .. پس تو کجایی؟؟
!! 
نیستی چرا؟
! 
عکسمان که دونفری بود
! 
میبینی گلم .. عکاس از منو تــو فاصله را بهتر میفهمد
 .!تکثیر شده ام در این شهر؟؟
یاقلب توست که مدام شعبه های جدید افتتاح میکنند؟
این روزها
...
جمعیتی مخاطب حرفهای عاشقانه ات شده اند
..!!!چی بگم ؟؟؟؟؟
.... .... .... ....
.... .... .... .... ....
.... .... .... .... .... ....
کی به غیر از تو می دونه این نقطه ها چقدر حرف تووشونه
. . . که واسه 

کــاشـکی امــسال 

" تــــــو "

را به من عیــــــــــــدی میدادند !!!

 

 

 

 

آمــدنم با خدا بود وعده بهار را داد

نــمیخواستم

نــفهمیدم

فــقط آمــدم !

رفــتنم اما با توست !

تــو بمانی می مــانم

حــتا اگر همه ی دنیا ســوزِ سردِ زمستان باشد و

از بــهار بی خبــــــــر . . .

 

 

 

 

هــمانند کــودکی هــق هــق مــیکنم

 که مــادر او را تــهدیدکــرده اگــر بار دیــگر اشــک بــریزد

 او را مــیکشد...

 

 

 

 

مــانند هــیزم های مــصنوعی شــومینه

می ســوزم و پــایان نــدارم

درد یــعنی این...!!!!

 

 

 

 

خــنجر از پشــت مــیزنــند عــجب دوســتان خــجالتی دارم من....!

 

 

 

 

آنــقدر دســتان غریبه ها را گرفتی،

دست روی دست گــذاشتی که...ازدست رفــتم!!!

 

 

 

 

بــلاتکلیفم...

مــثل کتاب فــراموش شده ای

که روی نــیمکت یک پارک سوت و کور ،

بــاد دیــوانه ،

نــخوانده ورقــش مــیزند...

هر ورقــش ،

بــیت بــیت غــزلش ، قــصه ء من ....

 

 

 

 

بــرای هرکه ســنگ تمام گــذاشتم...

با هــمان سنــگ سنگــسارم کرد!!!

 

 

 

 

گــور پدر هــمه ی فال های قهوه

" من تــو را دوســت دارم .."

بعد از این فقط چای می خورم......!!!!

 

 

 

 

هرچقـدر میخــوای بـــُــــر بزن...

من هــمیشه آس می مونم ....!

 

 

 

 

گــاهی وقــتا اونــقد خــسته مــیشی که حــوصله توضیح دادنم نداری....

میذاری هر جور دوس دارن برداشــت کنن... 

کلا دیگه مهم نیــس برات...

 

 

 

 

پــس از مرگم ، مرا در گــورستان سگ ها دفــن کنــیین.....

میــخواهم حــداقل، آنجا مــیان بــاوفایان دنــیا باشم......

 

 

 

 

احـترام گـذاشتن به بعضیـا

مثه تکـون دادن پارچـه ی قــرمــز جلوی گــاوه

 

 

 

 

قــاصدک هــم به مــا رسیــد ، خــبرش یــادش رفــت ....

 

ســــال مــار بــر کســی که نــیشم زد مــــــبارک بــاد..!!!

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

شما اولین نظر را ثبت کنید.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی