بهنام بیکس

وبلاگ رسمی خواننده بهنام بیکس

بهنام بیکس

BeHNaM BiKaS Offical

وبلاگ رسمی خواننده بهنام بیکس

بهنام بیکس

 

بهنام بیکس
دانلود اهنگ بهنام بیکس
بیوگرافی بهنام بیکس
چت با بهنام بیکس
متن اهنگ های بهنام بیکس
ایجاد ارتباط با بهنام بیکس
بهنام بیکس
بیکس

ارتباط با ما

در صورت علاقه به همکاری با بیکس

با ما در

ارتباط باشید

َTeam Alliance , تیم امنیتی آلینس

09217452667

آخرین نظرات

شما هم نظر خود را ثبت کنید.

نویسندگان

۸ مطلب با موضوع «پست های بهنام بیکس :: پست های یاهوو» ثبت شده است

دخــــتر خـــانوم

آهای دخــــتر خـــانوم ؟!؟!؟!

 
 
دختر خانمی که میگی با چند تا پسر دوستی
 
 و مخشونو زدی و به این کارت افتخار میکنی
 
 
 
دختر خانمی که به اتو زدن و شماره 
گرفتن ماهری وبه خودت میبالی..
 
دختر خانمی که چپ چپ نگاه کردن یه پسر و میری 
واسه دوستات تعریف میکنی و دلت خوشه
 که دوستات به تو حسودیشون شده...
 
دختر خانمی که میگی از این سر خیابون تا 
اون سر خیابون، برات صف کشیدن وکیف میکنی.
 
..بعله با شمام... خوشحال نباش عزیزم ..
 
 
جنس ارزون زیاد مشتری داره!
 
 
 

بزرگتــرین اشتبــاه

بزرگتــرین اشتبــاه یک مـَرد اینـه کـه

 

بـه مَـرد دیگـه ای فرصـت ایجــاد لبخـند

 

روی لبهـای زنِ موردِ علــاقه اش رو بـده

آهای روزگار !

 

برام مشخـــص کن

 

اینبــار کــدوم سازت رو کوک کــردی تا برام بزنـــی

 

می خواهــم رقصــم رو با سازت

 

هماهنگ کنم … !

خدایـــا جــانم را بگیــر...

خدایـــا جــانم را بگیــر...

 

ولــی...

 

زندگی من اوســت...

 

تــو را قســـم....

 

زنـدگی ام را از مــن نگیـــر...

 

 

آرزوی خوشبختی

بـراے دُخـتـَـرم آرزوے خــوشــبـخـتـے مــے‌کــنــم،
 
مــادرم هــم بـــراے مـَـن آرزوے خــوشبـخـتے کــرده بود،
 
و مـــادرش هــم بـــرای ِ مــادرم...

نـــا امیــد نیـــستــم!
 
یــکــ روز عــاقـبتـــــ ...
 
دُختـــرے از نـسـل ِ مـــا خـــوشبــخـتــــ خـــواهــد شُـــد...!!!
 
 
 
++آهاے قهوه چے ...!!!قهوه هایم را تلخ تلخ بریز ...בروغ هایش آنقـבر شیریـטּ بوב ڪـﮧ בلم را زב ...

سیب و فریب

همیشه هم قافیه بوده اند، “ســ ـ ـیب” و “فریـ ـ ـب”!

 

همانند سیبی که آدم و حوا را فریب داد و حالـــا هم میگوییم

 

                       “سیــــــــ ــب”
 
و دوربین های عکاسی را فریب میدهیمـــ 
 
تا پنهان کنیم اندوهمان را پشت این لبخند مان
 
 
صحنه رومانتیک عشق زن و مرد love sence 2013
++گاهـ ـــی ﻭﻗﺘـــــﻬﺎ...ﭼـﻪ ﺳــــﺎﺩﻩ ﻋﺮﻭسـ ـــﮏ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ...ﻧﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ!ﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ!ﻓﻘﻂ ﺳﮑـ ـــﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺴــﯽ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﻟﻤـ‌ ــــﺎﻥچـه ﻣﯿﮕـﺬﺭﺩ...!

 

تقدیم به عشق زندگیم

چگونه فکر می کنی پنهانی و به چشم نمی آیی ؟


تو که قطره بارانی بر پیراهنم


دکمه طلایی بر آستینم


کتاب کوچکی در دستانم


و زخم کهنه ای بر گوشه ی لبم


مردم از عطر لباسم می فهمند


که معشوقم تویی


از عطر تنم می فهمند که با من بوده ای


از بازوی به خواب رفته ام می فهمند


که زیر سر تو بوده است...

 

 

++ خاطرم نیست تو از بارانی یا که از نسل نسیم ... هر چه هستی گذرا نیست هوایت بویت... فقط آهسته بگو با دلم میمانی؟؟؟

++ ممنون از همه دوستان عزیز و عذر خواهی بابت اینکه خیلی آپ نیستم

شده هرگز؟؟؟

شده هرگز؟؟؟
ﺷﺪﻩ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﻟﺖ ﻣﺎﻝِﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ک ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺳﺨﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝِﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ک ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘـﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﺎﻓﻪ ﯼِ ﺍﺑﺮﯼ
ﺗﻪِ ﻓﻨﺠﺎﻥِ ﺗﻮ ﻓﺎﻝِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺧﻮﺵ ﻭ ﺑﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﯼِ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺩﻟﺖ ﺟﻮﯾﺎﯼِ ﺍﺣﻮﺍﻝِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ ﺍﮔﺮ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﮔﻮﺷـﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ
ﻧﺼﯿﺒﺖ ﺑﻮﻕِ ﺍﺷﻐﺎﻝِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺣﻮﺍﺱِ ﺁﺳﻤﺎﻧﺖ ﭘﺮﺕ ﺭﻭﯼِ ﺷﯿﺸـﻪ ﻫﺎﯼِ ﻣﻪ
ﺳﮑﻮﺗﺖ ﺟﺎﺭ ﻭ ﺟﻨﺠﺎﻝِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﺐِ ﺳﺮﺩِ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻟﺮﺯﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﻪ ﺩﻭﺭِ ﮔﺮﺩﻧﺖ ﺷﺎﻝِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻦ ﺑﺮﺍﯼِ ﻋﯿﺪﻫﺎﯼِ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ
ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺴﺘﺎﻝِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﺒﯿـﻪِ ﻣﺎﻫﯽِ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺭﻭﯼِ ﺁﺏ ﻣﯽ ﻣـانی
ﮐﻪ ﺳﯿﻦ ﺍﺕ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻝِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﻮﺩ ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﺍﺵ ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺮﺍﺑﯽ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ
ﺍﮔﺮ ﺑﻐﻀﺖ ﻟﮕﺪﻣﺎﻝِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕـــﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼِ ﺁﻥ
ﺍﻻ ﯾﺎ ﺍﯾﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻝِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕـــﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺳﻬﻢِ ﺳﯿﺐِ ﺁﺭﺯﻭﻫـﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽات مالِ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دیگر نیست...

 

 

++دیدی غزلی سرود؟ عاشق شده بود. انگار خودش نبود عاشق شده بود.افتاد.شکست . زیر باران پوسید آدم که نکشته بود .عاشق شده بود

جرعه شراب

جرعه شراب
می دانی...

 دِلم یِک جرعه شراب میخواهد 

وهم آغوشی با تو که مستم کند.

خماره تنت هستم

به زمین و زمان میکوبم تا

کمی از آغوشت به تنم برسد.....!!!!!

 

تصویر عاشقانه ای که خیلی ها با آن گریه کردند!-www.jazzaab.ir

 

++دلتنگ که میشوم دستم به هیچ کاری نمیرود... حتی نفس کشیدن ..

++تو ، تنها رازی هستی که آرزوی فاش شدنش را دارم . . .