بهنام بیکس

وبلاگ رسمی خواننده بهنام بیکس

بهنام بیکس

BeHNaM BiKaS Offical

وبلاگ رسمی خواننده بهنام بیکس

بهنام بیکس

 

بهنام بیکس
دانلود اهنگ بهنام بیکس
بیوگرافی بهنام بیکس
چت با بهنام بیکس
متن اهنگ های بهنام بیکس
ایجاد ارتباط با بهنام بیکس
بهنام بیکس
بیکس

ارتباط با ما

در صورت علاقه به همکاری با بیکس

با ما در

ارتباط باشید

َTeam Alliance , تیم امنیتی آلینس

09217452667

آخرین نظرات

شما هم نظر خود را ثبت کنید.

نویسندگان

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عاشقانه» ثبت شده است

پائیز


عاشقتم بهارم

 

 


ای یادگار روزهای زرد
 پائیز، 

مهم نیست!!!

اکنون دلـــت برای کســی دیگـر می تپد...


مهم آن است که من برای همیشــه
 تنهایــم،

آنهم 
 فقط به خاطر تـــو ...


...
 
فقط  تـ ـــ ــو ...

گوش کنمیدونم این پست زیاد بنظرتون جالب نیس چون خیلیا مخالفشن

 

ولی ...

 

حقیقت همینه... !

 

پس گوش کن...

 

پسرﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﻧﻮ...!

 

ﺑﻠﮑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺮ ﺗﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ...

 

چنین بود ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩ...

ترشحات خوبے هایت

ترشحات خوبے هایت
بـہ سنگیטּ تریטּ نقطـہ قلبـᓄ رسیدہ است
سبڪ تر شدہ اـᓄ حالا،ـᓄـثل پروانـہ
استشهاد سلولهاے بدنـᓄ گواهے ᓄـیدهد
بـہ بیڪراטּ شدטּ روحـᓄ در انزواے جسـᓄـت
ᓄـטּ در ترانـہ هاے تو غرق شدہ اـᓄ
جنگ دست و پایـᓄ بے فایدہ است
وقتے روحـᓄ را از چنگـᓄ در اوردہ اے
ᓄـטּ با تو زندہ اـᓄ یا ᓄـردہ ؟

عاشقتم بهارم

یـہ دوست دختر

" یـــﮧ دوســــت ـ دختـــ ـ ر ﮧﮧــــᓄـ نــداریـ ــᓄــ "

عاشقتم بهارم


یـہ دوست دختر هـᓄ نداریـᓄ وقتے حوصلـᓄـوטּ سر ᓄـے رہ زنگ بزنیـᓄ بهش صحبت ڪنیـᓄ !

یـہ دوست دختر هـᓄ نداریـᓄ تو دفتر خاطراتش از ᓄـا هـᓄ بنویسـہ !

یـہ دوست دختر هـᓄ نداریـᓄ ڪـہ خوشگل و با نـᓄـک باشـہ ᓄـث ایטּ کـہ بـہ دوستاـᓄـوטּ سلیقـᓄـوטּ رو نشوטּ بدیـᓄـ!

وقتی یکی را دوست دارید


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

وقتی یکی را دوست دارید،
 آرزوھایتان آرزوھای اوست.

وقتی یکی را دوست دارید، به زندگی ھم عشق می ورزید.

وقتی یکی را دوست دارید، واژه تنھایی برایتان بی معناست.

وقتی یکی را دوست دارید، برای دیدن مجددش لحظه شماری می کنید.

وقتی یکی را دوست دارید، ناخودآگاه برایش احترام خاصی قائل ھستید.

وقتی یکی را دوست دارید، تحمل دوری اش برایتان سخت و دشوار است.

وقتی یکی را دوست دارید، ھر چیزی را که متعلق به اوست، دوست دارید.

وقتی یکی را دوست دارید، حتی تصور بدون او زیستن برایتان دشوار است.

وقتی یکی را دوست دارید، در کنار او که ھستید، احساس امنیت می کنید.

وقتی یکی را دوست دارید، به علایق او بیشتر از علایق خود اھمیت می دھید.

وقتی یکی را دوست دارید، حاضرید از خواسته ھای خود برای شادی او بگذرید.

وقتی یکی را دوست دارید، حاضرید برای خوشحالی اش دست به ھر کاری بزنید.

وقتی یکی را دوست دارید، حاضرید به ھر جایی بروید که فقط او در کنارتان باشد.

وقتی یکی را دوست دارید، زمانی که در کنارش راه می روید احساس غرور می کنید.

وقتی یکی را دوست دارید، حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامش تان می شود.

وقتی یکی را دوست دارید، با موفقیت و محبوبیت او شاد و احساس سربلندی می کنید.

وقتی یکی را دوست دارید، شیرین ترین لحظات عمرتان لحظاتی است که با او گذرانده اید.

وقتی یکی را دوست دارید، حتی با شنیدن صدایش، ضربان قلب خود را در سینه حس می کنید.

وقتی یکی را دوست دارید، او برای شما زیباترین و بھترین خواھد بود اگر چه در واقع چنین نباشد.

وقتی یکی را دوست دارید، تحمل سختی ھا برایتان آسان و دلخوشی ھای زندگی تان فراوان می شوند.

وقتی یکی را دوست دارید، به ھمه چیز امیدوارانه می نگرید و رسیدن به آرزوھای تان را آسان می شمارید.

وقتی یکی را دوست دارید، در مواقعی که به بن بست می رسید، با صحبت کردن با او به آرامش می رسید.

وقتی یکی را دوست دارید، شادی هایش برایتان زیباترین منظره دنیا و ناراحتی هایش برایتان سنگین ترین غم دنیاست